Προτεινόμενη Ανάλυση 800Χ 600 65Κ χρώματα
Ανάπτυξη
OPTIMEDIA Interactive Systems